NAZIV PROJEKTA: Razvojna ispitivanja uređaja LoRaWAN gateway

Kratki opis projekta: Društvo X-LOGIC d.o.o. je 2021. godine prijavilo projekt pod nazivom „Razvojna ispitivanja uređaja LoRaWAN gateway“ na Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Inovacijski vaučeri za MSP-ove“, objavljenog od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Nakon izdavanja Vaučera, početkom svibnja 2021. godine, društvo je kao Korisnik sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj započelo provedbu prethodno navedenog Projekta. Suradnjom s ZIO-om i bespovratnom potporom za razvojna ispitivanja, društvo će riješiti problem nedovoljnih internih kapaciteta u području istraživanja, razvoja i inovacija čime će se omogućiti i olakšati plasman proizvoda na tržište, ojačati konkurentnost društva te ostvariti rast prodaje na domaćem i inozemnom tržištu.

Ciljevi i očekivani rezultati Projekta: Svrha Projekta društva X-LOGIC je u suradnji s ZIO-om, a kroz ulaganja u razvojna ispitivanja uređaja LoRaWAN gateway (bazna stanica) na elektromagnetsku kompatibilnost, na električnu sigurnost te kroz ulaganja u ispitivanja međuovisnosti radijskih frekvencija uređaja LoRaWAN gateway, osigurati preduvjete za komercijalizaciju razvijenog proizvoda, olakšati plasman proizvoda na tržište, ojačati konkurentnost društva te ostvariti rast prodaje na domaćem i inozemnom tržištu.

Ukupna vrijednost Projekta (u HRK): 135.693,75

Ukupni prihvatljivi troškovi (u HRK): 108.555,00

Iznos koji sufinancira EU (u HRK): 75.000,00

Razdoblje provedbe Projekta (od- do): 07.05.2021. – 05.08.2021.

Kontakt osoba za više informacija: Zdenko Marinčić, e-mail: info@x-logic.net, tel: +385 98 733 391

Više informacija na: https://strukturnifondovi.hr

Više o operativnom programu Konkurentnost i kohezija: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost X-LOGIC d.o.o.